Ampumaradan säännöt

Kaatronmaan ampumaradan säännöt

Kaikki radan käyttäjät ovat velvollisia käyttäytymään ampumaradalla hillitysti ja tahdikkaasti toisia kohtaan sekä ylläpitämään rehtiä urheiluhenkeä.

Ampujien, ratahenkilökunnan ja katselijoiden turvallisuus vaatii jatkuvaa ampuma-aseiden käsittelyn valvontaa ja varovaisuutta radalla liikuttaessa. Jokaisen radan käyttäjän on tunnettava nämä turvallisuusohjeet ja määräykset.

Mikäli riittävää varovaisuutta ei noudateta, on ammunnanvalvojalla tai ratavastaavalla milloin vain oikeus keskeyttää ammunta ja palauttaa kuri, taatakseen turvallinen harjoittelu/kilpailu. Kaikkien radankäyttäjien velvollisuus on auttaa häntä siinä.

Puutteista ja laiminlyönneistä on ilmoitettava välittömästi ammunnanvalvojalle/ratavastaavalle.

 1. Käsittele asettasi aina kuin se olisi ladattu.
 2. Radalla liikuttaessa on ase pidettävä katkaistuna/lukot avattuna.
 3. Radalla käytetään vain luotipatruunoita. Haulipatruunalla ampuminen on kielletty.
 4. Ase on pidettävä rata-alueella lataamattomana. Aseen saa ladata vasta, kun ampuja seisoo ampumapaikallaan, kääntyneenä ampumasuuntaan ja on hänen vuoronsa ampua. Aseen tulee osoittaa ampumasuuntaan ennen lataamista.
 5. Kun ammunta keskeytyy, ase on avattava ja patruunat poistettava. Ampuja ei saa kääntyä ampumapaikallaan ennen kuin ase on tyhjä ja lukot on avattuna.
 6. Asehäiriön sattuessa pidä ase suunnattuna ampumasuuntaan. Keskeytä ammunta ja kutsu ammunanvalvoja/ratavastaava paikalle. Älä itse avaa lukkoa syttymättömän patruunan ollessa patruunapesässä.
 7. Kun aseella ei ammuta, on se säilytettävä lataamattomana asetelineessä/kantolaukussa. Tähtäysharjoittelu tyhjällä aseella vain ammunnanvalvojan/ratavastaavan ohjeistamalla paikalla.
 8. Toisen aseeseen koskeminen ilman lupaa on kielletty.
 9. Ampumaradalla on aina noudatettava ammunnanvalvojan/ratavastaavan ohjeita.
 10. Päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena liikkuminen rata-alueella on kielletty.
 11. Ampumarata-alue pidetään siistinä ja roskat ja metallihylsyt lajitellaan niille kuuluviin jäteastioihin. Korjaa tuomasi taulut ammunnan jälkeen pois.
 12. Käytä aina kuulosuojaimia ja suositeltavaa on käyttää myös suojalaseja.
 13. Kilpailuun tai harjoitukseen on aina määrättävä ammunnanvalvoja.

Kirjaa ammutut laukaukset ratapäiväkirjaan ja kuittaa allekirjoituksella.

Ulkopuolisten (henkilö, joka ei ole ampumaratayhdistyksen jäsen seuran jäsen) ampumaharjoittelu radalla on kielletty ilman, että jäsenseuran jäsen on mukana tai ratavastaavalta on saatu siihen lupa. Ulkopuolisen/vierailijan ampumaharjoittelun hinta on 5€ /10 laukauksen sarja tai 5€ /kohdistuslaukaukset. Maksu ratayhdistyksen tilille.

radankäyttöajat:
arkisin klo 9.00-20.00
lauantai klo 9.00-18.00
sunnuntai vain kilpailut 9.00-20.00

Muuna aikana ampuminen on ehdottomasti kielletty!

Ratavastaavalla on oikeus poistaa näitä sääntöjä rikkovat rata-alueelta ja tarvittaessa asettaa tällaiset henkilöt käyttökieltoon määräajaksi.

Ratavastaava, Raimo Pulliainen, puh. 0440460337